Delen op Facebook

Questions

Questions fréquentes

  • WIE BETAALT UW ADVOCAAT FR

    Indien u een rechtsbijstandsverzekering hebt, zal uw verzekeraar instaan voor de betaling van de advocaat van uw keuze. Komt u in aanmerking voor een zogenaamde pro-Deo advocaat (officieel Juridische tweedelijnsbijstand genaamd), dan betaalt de Staat uw advocaat en hoeft u zelf niets, of slechts een gedeelte van het ereloon en de kantoorkosten, te betalen. In bepaalde gevallen dient de tegenpartij uw advocatenkosten (gedeeltelijk) terug te betalen. Zo wordt de partij die het proces verliest in principe ook veroordeeld om aan de winnende partij die een beroep deed op een advocaat, een zogenoemde rechtsplegingvergoeding te betalen.

  • WAT REKENEN ADVOCATEN AAN?

    In België zijn er geen opgelegde tarieven voor de prestaties die advocaten voor hun cliënten verrichten. Gewoonlijk wordt bij de eerste bespreking met de cliënt meegedeeld wat de advocaat voor zijn tussenkomst zal aanrekenen. Traditioneel wordt daarbij een onderscheid gemaakt tussen ereloon en kosten: - Het ereloon (of honorarium) is de geldelijke vergoeding voor het intellectuele werk van de advocaat. Meestal zijn ook de vaste kosten van het advocatenkantoor erin begrepen, zoals de aanschaf van rechtsdocumentatie, kantoorbenodigdheden, communicatie-infrastructuur, de huur van het kantoor enzovoort. - De kosten omvatten naast kantoorkosten (wat het advocatenkantoor apart aanrekent voor briefwisseling, fotokopieën, telefoon- en faxverkeer in uw dossier) ook de gerechtskosten (door de advocaat voorgeschoten griffierechten en gerechtsdeurwaarderskosten).

© Advocaat Van Gheluwe 2023

| Disclaimer | Privacy Policy | Site by Plenso