Delen op Facebook

Mijn tarieven

Tenzij anders afgesproken wordt het ereloon berekend per uur. Aanrekenbaar is de tijd die aanwijsbaar in uw zaak wordt gepresteerd (studie van het dossier, vergaderingen, het opstellen van conclusies enzovoort). Het basistarief is 150 € per uur. Het tarief kan verhoogd of verlaagd worden naargelang van de waarde, de spoedeisendheid en de moeilijkheidsgraad van het dossier. Voor sommige prestaties kan het ereloon uit een afgesproken bedrag of percentage bestaan. (o.a. letselschade en invorderingen, vereffening-verdeling)

Wij behandelen uw dossier persoonlijk en rechtstreeks zonder tussenpersoon, waardoor wij U een snelle afhandeling garanderen.

Meer weten?

© Advocaat Van Gheluwe 2024

| Disclaimer | Privacy Policy | Site by Plenso