Delen op Facebook

Materie

Wij zijn actief in diverse domeinen

Rechtsplegingsvergoeding

De advocatenkosten zijn vanaf 1 januari 2008 gedeeltelijk terugbetaalbaar.

 

 

Lees Meer

Echtscheiding

Vanaf 1 september 2007 gelden er nog twee gronden tot echtscheiding:

  • Echtscheiding op grond van onderlinge toestemming
  • Echtscheiding op grond van onherstelbare ontwrichting van het huwelijk
Lees Meer

Jeugdrecht

Wij nemen niet alleen de strafrechterlijke verdediging van de minderjarige voor de Familierechtbank waar, doch staan u eveneens bij in betwistingen omtrent het ouderlijk gezag, betaling van onderhoudsbijdragen,..

Lees Meer

Burgerlijke aansprakelijkheid

Vaak ontstaan geschillen tussen mensen omdat de een de andere een fout verwijt. Dit kan zowel het geval zijn bij de uitvoering van een contract als buiten enige contractuele relatie.

Lees Meer

Familierecht

Het personen- en familierecht beslaat een zeer ruim domein..

Lees Meer

Huur- en handelshuur

De meeste mensen hebben ooit wel eens te maken met de huur van een onroerend goed. Dit kan in de persoonlijke sfeer bij het huren van een huis, appartement of studentenkamer dan wel in de professionele sfeer bij het uitbaten van een handelszaak.

Lees Meer

Bouwrecht en mede-eigendom

Aannemingsovereenkomsten, voorlopige en definitieve opleveringen, koop-verkoopovereenkomsten, erfdienstbaarheden, burenhinder, appartementsmedeëigendom,… telkens staat het onroerend goed centraal.

Lees Meer

Verkeersrecht

Verkeersrecht behelst onder meer de strafrechtelijke verdediging voor de rechtbank bij snelheidsovertredingen, vluchtmisdrijven, alcoholintoxicatie, dronkenschap, onopzettelijke slagen of verwondingen,..

Lees Meer

Incasso

Lees Meer

© Advocaat Van Gheluwe 2023

| Disclaimer | Privacy Policy | Site by Plenso