Delen op Facebook

Burgerlijke aansprakelijkheid

Delen
Delen

Vaak ontstaan geschillen tussen mensen omdat de een de andere een fout verwijt. Dit kan zowel het geval zijn bij de uitvoering van een contract als buiten enige contractuele relatie : Op bezoek bij vrienden kan het voorvallen dat uw minderjarig kind een bal dwars door het raam schiet.

U koopt bijvoorbeeld een woning, neemt er uw intrek in, en na enkele maanden ontspruit er een muurzwam in uw slaapkamer. De verkoper had u hierop niet gewezen…. Het is ook mogelijk dat u als overheid wordt aangesproken door inwoners wegens de overlast veroorzaakt door wegeniswerken, of dat u, omgekeerd, verweten wordt onvoldoende de wegen te onderhouden…

U bent echter pas “aansprakelijk” wanneer wordt aangetoond dat door uw fout iemand anders schade werd berokkend. Deze drie elementen, fout, schade en oorzakelijk verband, zijn essentieel om een mogelijke aansprakelijkheidsvordering te doen slagen, of bij gebreke hieraan, om deze af te weren.

Het aansprakelijkheidsrecht kan nagenoeg alle facetten van het dagelijkse (bedrijfs)leven raken. Aansprakelijkheid doet ook automatisch de vraag rijzen naar de verzekering hiervoor. Ons kantoor adviseert u over de haalbaarheid van de diverse vorderingen en helpt u bij de opmaak van ingebrekestellingen en het formuleren van uw schadeclaim.

Wij raden u in elk geval aan steeds alle mogelijke bewijsstukken te verzamelen om de mogelijke fout en schade, veroorzaakt door uw contractant of door een derde te laten vaststellen. Wij gaan ook na of uw verzekeringsmaatschappij dekking verleent voor de feiten en/of zij de kosten van uw vordering of verdediging op zich wil nemen.

© Advocaat Van Gheluwe 2024

| Disclaimer | Privacy Policy | Site by Plenso