Delen op Facebook

Rechtsplegingsvergoeding

Delen
Delen

De advocatenkosten zijn vanaf 1 januari 2008 gedeeltelijk terugbetaalbaar. De bestaande rechtsplegingsvergoedingen (bedrag dat wordt toegekend aan de winnende partij van een gerechtelijke procedure die zich heeft laten bijstaan door een advocaat) zijn sinds 1 januari 2008 aanzienlijk hoger. Op die manier kan de winnende partij immers een gedeelte van de advocatenkosten recupereren.

Concreet betekent dit dat de verliezende partij, in een geschil tussen € 10 000 en € 20 000 in principe € 1 320 aan de winnaar zal moeten betalen als vergoeding voor advocatenkosten.

Voor een geschil met een waarde van meer € 1 000 000 is het basisbedrag van de vergoeding € 18000, herleidbaar door de rechter tot een minimumforfait € 1 200 en met een maximumforfait van € 36 000.

Voor zaken die niet in geld waardeerbaar zijn (zoals bijvoorbeeld echtscheidingen) wordt een basisbedrag van € 1 440 aan de winnaar toegekend. Dit bedrag kan verhoogd worden tot maximumforfait van € 12 000.

© Advocaat Van Gheluwe 2022

| Disclaimer | Privacy Policy | Site by Plenso