Delen op Facebook

Bouwrecht en mede-eigendom

Delen
Delen

Aannemingsovereenkomsten, voorlopige en definitieve opleveringen, koop-verkoopovereenkomsten, erfdienstbaarheden, burenhinder, appartementsmedeëigendom,… telkens staat het onroerend goed centraal.

Ook in deze materies staat het kantoor zeer sterk.

Ons kantoor behartigde reeds veelvuldig de belangen van diverse Vereniging van Mede-eigenaars (VME) en syndici en dit onder andere door het verlenen van adviezen met betrekking tot de verdeling van de lasten, aanbrengen van aanpassingen aan de basisakten en bepaling van de aandelen, bemiddelen bij geschillen tussen de VME en eigenaars of eigenaars onderling, het invorderen van onbetaalde lasten,…

Tevens beschikt ons kantoor over de nodige ervaring en kennis teneinde u als eigenaar van een appartement bij te staan bij eventuele betwistingen omtrent de verplichtingen verbonden aan de mede-eigendom (lasten, onderhoud,…).

© Advocaat Van Gheluwe 2024

| Disclaimer | Privacy Policy | Site by Plenso