Delen op Facebook

Verkeersrecht

Delen
Delen

Verkeersrecht behelst onder meer de strafrechtelijke verdediging voor de rechtbank bij snelheidsovertredingen, vluchtmisdrijven, alcoholintoxicatie, dronkenschap, onopzettelijke slagen of verwondingen, alsook bij elke andere mogelijke inbreuk op de verkeerswetgeving. Deze strafrechtelijke verdediging nemen wij voor u waar.

Daarnaast omvat verkeersrecht tevens alle aspecten van een verkeersongeval, waaronder de beoordeling van de aansprakelijkheid en de evaluatie van de (menselijke) schade. Aldus staan wij in voor de geldelijke recuperatie van de geleden schade of omgekeerd, voor de betwisting van schadeaanspraken.
Tenslotte leggen wij ons toe op de discussie over het mogelijke verhaal van de verzekeraar op verzekerde.

Ons kantoor heeft een bijzondere expertise in deze materie, gezien mr. Van Gheluwe sinds 2011 plaatsvervangend politierechter is in het arrondissement van Veurne.

© Advocaat Van Gheluwe 2024

| Disclaimer | Privacy Policy | Site by Plenso