Delen op Facebook

Incasso

Delen
Delen

1. De in te vorderen factuur wordt volledig vereffend door de schuldenaar
Ons kantoor zorgt er voor dat de schuldenaar bovenop de factuursom eveneens de gerechtskosten, de intresten en een schadebeding betaalt.

Onze cliënt recupereert de integrale factuursom en hoeft geen ereloon te betalen.  

Voorbeeld: De in te vorderen factuursom is 1000 euro :
Ons kantoor vordert van de schuldenaar 1000 euro + 120 euro intresten en 100 euro schadebeding = 1220 euro. Onze cliënt recupereert de factuursom van 1000 € en ontvangt een kost en ereloonnota van 220 € welke werd vereffend door de schuldenaar. Deze ereloonnota kan fiscaal worden ingebracht.

2. De in te vorderen factuur wordt door de schuldenaar niet of slechts gedeeltelijk vereffend wegens bv. insolvabiliteit. Er wordt aan onze cliënt een fiscaal attest bezorgd zodat het onbetaald gebleven bedrag als verlies kan ingeboekt worden en de btw kan gerecupereerd worden.

© Advocaat Van Gheluwe 2023

| Disclaimer | Privacy Policy | Site by Plenso