Eindelijk een statuut voor pleegzorg

Op 1 september 2017 is de eerste wet in werking getreden die een statuut invoert voor pleegzorgers. Mensen die vroeger kozen voor pleegzorg hadden geen enkele wet om op terug te vallen. Hier is recentelijk verandering in gekomen. 

Er is nu wettelijk bepaald dat pleegzorgers het verblijfsrecht uitoefenen en het recht hebben om dagdagelijkse beslissingen over het kind te nemen. In geval van dringende noodzakelijkheid mogen zij ook belangrijke beslissingen nemen over de opvoeding, gezondheid, enz. De ouders en de pleegzorgers kunnen schriftelijk overeenkomen dat deze belangrijke beslissingen steeds door de pleegzorgers kunnen worden genomen.

Daarnaast is er nu de mogelijkheid voorzien dat de ouders en pleegzorgers samen beslissen op welke wijze de ouders hun recht op persoonlijk contact kunnen uitoefenen. Deze overeenkomst kan worden gehomologeerd bij de familierechtbank.

[site by plenso]