Delen op Facebook

Nieuwe doorbraak : Belasting op tweede verblijf aan de kust is onwettig ! Dien tijdig uw bezwaar in.

In een arrest van 6 februari 2024 schept het Hof van Beroep te Gent eindelijk duidelijkheid inzake een jarenlange discussie betreffende de tweede verblijfstaks aan de kust.

Het belastingreglement op tweede verblijven is in strijd met het gelijkheidsbeginsel en het discriminatieverbod voorzien in de artikelen 10 en 11 van de Grondwet. Hiermee komt het Hof terug op zijn eerdere rechtspraak van 31 oktober 2023  en 21 november 2023.

De tweede verblijvers worden in concreto gediscrimineerd. Zij vallen immers onder het toepassingsgebied van het belastingreglement daar waar personen die zich, gelet op het eigenlijke doel van de belasting, in een gelijke situatie bevinden in feite niet aan een dergelijke belasting onderworpen zijn.

De opgelegde belasting is onwettig en onrechtvaardig verklaard.

Hoe beroep aantekenen :

De belastingbrieven voor 2023 zijn verstuurd. Gelieve ons kantoor tijdig te contacteren. Er moet binnen de 3 maanden administratief beroep worden aangetekend. 

© Advocaat Van Gheluwe 2024

| Disclaimer | Privacy Policy | Site by Plenso