Delen op Facebook

Hervorming van het erfrecht in 2018

In september 2018 treedt er een nieuwe wet in werking die er voor zal zorgen dat er veel meer vrijheid is bij schenkingen, erfenissen en testamenten. Onder de huidige wetgeving is er een grote bescherming voor de kinderen van de overledene. Als de overledene bijvoorbeeld 2 kinderen heeft, hebben deze kinderen samen minimum recht op 2/3 van de nalatenschap. De overledene kan in dat geval dus maar over 1/3 van zijn nalatenschap vrij beschikken.

In de toekomst zal dat dus veranderen. Ongeacht het aantal kinderen iemand heeft, zal deze persoon altijd vrij kunnen beschikken over de helft van de nalatenschap. Deze regeling is erop gericht om nieuw samengestelde gezinnen meer vrijheid te geven om bijvoorbeeld naast de eigen kinderen, ook de pluskinderen  een aanzienlijk deel te laten erven.

Indien iemand geen kinderen heeft, zal er vanaf 2018 ook de mogelijkheid bestaan om de ouders volledig te onterven.

Een laatste grote verandering bestaat er in dat het mogelijk zal worden om samen met de familie rond de tafel te zitten en een erfovereenkomst op te maken. Nu is dit nog verboden door de wet maar hier komt verandering in. Ouders zullen dus met al hun erfgenamen kunnen samenkomen bij de notaris om zo af te spreken wat er zal gebeuren met de nalatenschap.

 

© Advocaat Van Gheluwe 2022

| Disclaimer | Privacy Policy | Site by Plenso