Op 1 juli 2018 wordt het alcoholslot verplicht vanaf 1,8 promille

Vanaf 1 juli 2018 zijn rechters verplicht om een alcoholslot op te leggen aan bestuurders met een alcoholconcentratie van 1,8 promille (0,78 mg/l uitgeademde alveolaire lucht) of meer in het bloed, tenzij ze uitdrukkelijk motiveren waarom ze die straf niet opportuun vinden voor de betrokkene. Voor recedivisten ligt de grens op 1,2 promille (0,50 mg/ uitgeademde alveolaire lucht), zonder mogelijkheid tot afwijken. Het alcoholslot wordt daarmee de regel, eerder dan de uitzondering. Voor professionele bestuurders is het wel mogelijk om het alcoholslot alleen op te leggen in hun privéwagen. (Wet 6 maart 2018, BS 15 maart 2018)

[site by plenso]